Turbo Pascal to edytor kodu wraz z kompilatorem FPC działającym pod x32/x64 systemem.

Edytor ten posiada m.in. następujące funkcje: